Results 1 to 7 of 7

主题: 中秋感怀

 1. #1

  中秋感怀

  中秋感怀(新韵)

  年年此夜共婵娟,今岁冰轮透骨寒。
  才恐南山衣被少,尤怜小院照无眠!
  大道至简单,象数万万千。
  无极生有极,形态幻期间。

 2. #2
  怀念慈父之情,跃然诗中。
  词赋写心峡,诗歌交天下。 教书匠一个,桃李满天涯。
  暮年居湖畔,垂钓笑晚霞。 修行不问路,山川皆吾家。

 3. #3
  Quote Originally Posted by 湖畔居士 View Post
  怀念慈父之情,跃然诗中。
  拜谢居士!!!
  大道至简单,象数万万千。
  无极生有极,形态幻期间。

 4. #4
  好一句才恐...和尤怜...的转合,写尽凄怆,大象无形网友节哀。

 5. #5
  Quote Originally Posted by 北峰 View Post
  好一句才恐...和尤怜...的转合,写尽凄怆,大象无形网友节哀。
  拜谢北峰老师雅评!
  大道至简单,象数万万千。
  无极生有极,形态幻期间。

 6. #6

 7. #7
  Quote Originally Posted by 湖畔居士 View Post
  怀念慈父之情,跃然诗中。
  和居士大版同感受呀,大象保重才好。

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •